دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ کوچمون از احسان دریادل

شما می آیید و می روید مثل اینکه خیلی دیر است

شکنجه کردن من بخشی از سرنوشت شماست

شما با همه اخبار مرا خوشحال می کنید

دلو ، شما از او دور می شوید ، گاهی اوقات نزدیک هستید

بگذارید شب پرستاره در کوچولوی شما دور باشد

وقتی غمگینم از پنجره به من نگاه کن

شما با آن قلب دیوانه مکان بد را می دانید

خوب باشید فکر نمی کنم قلب شما سنگ باشد

چگونه می توانید از کنار اتوبوس ما عبور کرده و به ابروهای خود نگاه کنید؟

قلب شما چه مشکلی دارد کاش می آمدی و همسایه ما می شدی

چگونه می توانید از کنار اتوبوس ما عبور کرده و به ابروهای خود نگاه کنید؟

قلب شما چه مشکلی دارد کاش می آمدی و همسایه ما می شدی

گلهانت پیرهانتو روسری قرمز بر سر دارد

هر یک از این مراحل باعث می شود آرام آرام قدم بردارید

همه آنها به خیال شب و روز من تبدیل می شوند

من خودم را هر روز معرفی می کنم

چگونه می توانید از کنار اتوبوس ما عبور کرده و به ابروهای خود نگاه کنید؟

قلب شما چه مشکلی دارد کاش می آمدی و همسایه ما می شدی

چگونه می توانید از کنار اتوبوس ما عبور کرده و به ابروهای خود نگاه کنید؟

قلب شما چه مشکلی دارد کاش می آمدی و همسایه ما می شدی

دانلود آهنگ کوچمون از احسان دریادل

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا