دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ Let Me Down Slowly از Alec Benjamin + متن آهنگ

متن آهنگ Let Me Down Slow با الک بنیامین

این شب در پادشاهی سرد است
احساس می کنم محو می شوی
از آشپزخانه تا سینک ظرفشویی و
قدمهایت مرا بیدار نگه می دارد

مرا کوتاه نکن ، مرا بیرون بینداز ، بگذار اینجا هدر بدهم
من روزگاری مرد کرامت و فضل بودم
اکنون دارم از شکاف آغوش سرد تو می گذرم
بنابراین لطفا ، لطفا

آیا می توانید راهی پیدا کنید که آرام آرام من را ناامید کند؟
کمی ترحم ، امیدوارم بتوانید به من نشان دهید
اگر می خواهی بروی من خیلی تنها خواهم شد
اگه رفتی منو آروم آروم کن
منو بذار پایین
منو بذار پایین
منو بذار پایین
پایین ، بگذار پایین بیایم ، پایین
منو ناامید کن
اگر می خواهی بروی من خیلی تنها خواهم شد
اگه رفتی منو آروم آروم کن

پوست سرد ، پاهایم را روی کاشی بگذار
همانطور که از راهرو پایین می روم
و من می دانم که ما مدتی نیست که صحبت کردیم
بنابراین من به دنبال درب باز هستم

مرا کوتاه نکن ، مرا بیرون بینداز ، بگذار اینجا هدر بدهم
من روزگاری مرد کرامت و فضل بودم
اکنون دارم از شکاف آغوش سرد تو می گذرم
بنابراین لطفا ، لطفا

آیا می توانید راهی پیدا کنید که آرام آرام من را ناامید کند؟
کمی ترحم ، امیدوارم بتوانید به من نشان دهید
اگر می خواهی بروی من خیلی تنها خواهم شد
اگه رفتی منو آروم آروم کن
منو بذار پایین
منو بذار پایین

منو بذار پایین
پایین ، بگذار پایین بیایم ، پایین
منو ناامید کن
اگر می خواهی بروی من خیلی تنها خواهم شد
اگه رفتی منو آروم آروم کن

و نمی توانم جلوی زمین خوردن خودم را بگیرم
و نمی توانم جلوی زمین خوردن خودم را بگیرم
و نمی توانم جلوی زمین خوردن خودم را بگیرم
و نمی توانم جلوی زمین خوردن خودم را بگیرم

آیا می توانید راهی پیدا کنید که آرام آرام من را ناامید کند؟
کمی ترحم ، امیدوارم بتوانید به من نشان دهید
اگر می خواهی بروی من خیلی تنها خواهم شد
اگه رفتی منو آروم آروم کن
منو بذار پایین
منو بذار پایین
منو بذار پایین
پایین ، بگذار پایین بیایم ، پایین

منو ناامید کن
اگر می خواهی بروی من خیلی تنها خواهم شد
اگه رفتی منو آروم آروم کن
اگر می خواهی بروی من خیلی تنها خواهم شد
اگه رفتی منو آروم آروم کن

دانلود آهنگ Let Me Down Slowly از Alec Benjamin + متن آهنگ

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا